FÆLLES HAVEDAGE 2022

Bestyrelsen har besluttet at fælles havedage i 2022, hvor der vil være opstillet container, vil være …

 1. gang 17. – 26. juni
 2. gang 23. sept. – 2. oktober

HUSK venligst følgende:

 1. Container fyldes op fra ”bunden”.
 2. Buske *) ”tilrettes” i fællesområdet – ca. 40 cm høje. Dette gælder alle buske, og der klippes en fri gang på ca. 20 cm ind mod carportenes træværk.
  *) Potentilla kræver (næsten) ingen beskæring. Når du skal beskære/klippe disse, er det bedst at gøre dette i det tidlige forår efter sidste frost. Potentilla danner en frodigt blomstrende
  hæk, så lad os nyde blomsterne om sommeren og nøjes med at klippe disse buske tidligt forår.
 3. Græs/græskanter rettes til/fjernes, hvor disse er groet indover fælles stiarealer/fliser.
 4. Rengøring af fællesarealer, heriblandt ukrudt mellem buskene.
  Pkt. 3 og 4 foretages også løbende udenfor ”havedagene” lige såvel som områdernes græsarealer slås.
 5. Ryd selv op omkring containeren.
 6. Der må kun komme haveaffald i containeren (ikke sten og byggeaffald).
 7. Vildskud på træer i fællesområder må klippes af.


  Alle grundejere tager del i vedligeholdelse af vores fællesområder jfr. vedtægterne/opdelingen på vores hjemmeside og tidligere omdelt seddel.
  Såfremt der er grundejere, som er i tvivl om, hvilket område de skal være med til at holde, kan der altid rettes henvendelse til bestyrelsen.

  Der gøres opmærksom på, at senest 3 dage efter containeren er afhentet, vil hele bestyrelsen besigtige fællesområdet, og ved anmærkninger, vil de
  ansvarshavende for det tildelte område blive kontaktet jfr. vedtægterne.

  PAS GODT PÅ VORES PÆNE OMRÅDE – GOD ARBEJDSLYST – GOD SOMMER
  Hilsen Bestyrelsen

Skriv et svar